Friday, 10 June 2011


Picture by Arfa,Olomouc

'Hati yang terhalang untuk berdoa lebih malang dari doa yang tidak termakbul.Jangan sombong dengan Allah'

0 Kata-kata hikmah: